اطلاعیه : قوانین، شرایط و سیاست حریم خصوصی بروزرسانی شد. ادامه استفاده از سایت به منزله پذیرش است.

The Secret Shop is Now Open

The Secret Shop is Now Open

Celebrate the return of The International by loading up on this year’s latest Dota gear.

Snag your own limited edition TI track jacket, event jersey, hoodie, hat, and a variety of new offerings over at the tournament’s official store, brought to you by Dota 2 merchandise partners at We Are Nations.

In addition to the TI10-themed selections, don’t miss the newest contributions from the Dota 2 community featured in the Fan Art Collection.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *