اطلاعیه : قوانین، شرایط و سیاست حریم خصوصی بروزرسانی شد. ادامه استفاده از سایت به منزله پذیرش است.

مشاغل

اگر قصد همکاری با گیم سرور پارس را دارید، میتوانید با توجه به موقعیت‌های شغلی زیر درخواست خود را ارسال کنید. مشاغل خود را با توجه به مهارت خود انتخاب نمایید.


برنامه نویس

برنامه‌نویس

WordPress / PHP / Bootstrap

درخواست

روابط عمومی

روابط عمومی

Manager / Social Marketing

درخواست