اطلاعیه : قوانین، شرایط و سیاست حریم خصوصی بروزرسانی شد. ادامه استفاده از سایت به منزله پذیرش است.

فروشگاه

با جمع آوری امتیاز و الماس میتوانید آیتمهای جذابی را از فروشگاه خرید کنید.


در حال حاضر فروشگاه سایت غیرفعال میباشد. جهت خرید آیتم لطفا اکانت استیم ما اضافه و درخواست خرید آیتم دهید.

لازم است نکات زیر را در هنگام خرید دقت نمایید:

1) آیتم ها براساس نوع آن trade یا gift برای شما ارسال خواهند شد.

2) آیتم های قابل trade بصورت آنی ارسال خواهند شد.

3) آیتم های غیر قابل trade از طریق gift و از جمله شرایط آن حداقل 30 روز به عنوان friend و داشتن steam guard میباشد.