اشتراک

اشتراک یک روش عالی برای افزایش امتیاز و همچنین حمایت از ما برای بهبود استریم و سایت میباشد.


ماهانه

16000 تومان

۳ ماهه

42000 تومان

شامل ویژگی‌های

با خرید اشتراک, این امکانات برای شما فعال میشود:

  • امتیاز دوبرابری از هر کد
  • امتیاز دوبرابری از هر پیش‌بینی و نظرسنجی
  • امتیاز روزانه (بزودی)
  • 10000 امتیاز هدیه