دریافت الماس

با انجام چالش‌های زیر الماس رایگان دریافت کنید. الماس‌ها 7 روز پس از تکمیل چالش به حساب کاربری شما اضافه خواهند شد. الماس‌ها در تعداد محدود در دسترس میباشد.

مراحل دریافت الماس:

  • ثبت‌نام در سایت معرفی شده
  • انجام شرایط چالش
  • اطلاع به اینستاگرام برای تایید ثبت‌نام
  • 7 روز پس از تایید ثبت‌نام شما الماس به حساب شما اضافه خواهد شد

چالش اول : الماس هدیه

شرایط :

  1. دنبال کردن کانال آپارات
  2. دنبال کردن صفحه اینستاگرام
  3. عضو این سایت بشید
  4. اعلام نتیجه به اینستاگرام

آخرین مهلت شرکت در چالش : 15 خرداد 1400


تعداد الماس : 1

چالش اول : الماس افسانه

شرایط :

  1. بزودی

آخرین مهلت شرکت در چالش : بزودی


تعداد الماس : 1