دسته‌ها
بروزرسانی های Battle Pass بروزرسانی های Dota 2

Summer Scrub قسمت ۲

دربه روزرسانی امروز نیمه دوم از Summer Scrub منتشر شد, که با تمرکز بر روی رفع اشکالات و برخی از کیفیت زندگی فقط برای این زمان برای The International بهبود یافته است.