مدال‌های فصلی

تیم خود را بسازید و در مسابقات هفتگی بازی کنید و با هر برد امتیاز و مدال بگیرید. تیم‌هایی که مدال دریافت کنند مستقیما به مرحله گروه‌بندی راه پیدا خواهند کرد.


این بخش در دست بروزرسانی میباشد و در آینده به امکانات سایت اضافه خواهد شد.